Αρχική

Η ENVIMA ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 και στελεχώνεται απο νέους μηχανικούς που παρέχουν ένα συνεχώς επεκτεινόμενο φάσμα υπηρεσιών:

Επίσης, η ENVIMA δραστηριοποιείται και στον τομέα της προμήθειας προϊόντων:

Τέλος η ENVIMA επεκτάθηκε στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απο εγκατάσταση παραγωγής βιοαεριόυ που αξιοποιεί βιομάζα, τόσο με ιδιόκτητη εγκατάσταση (υπό ίδρυση) όσο και με το σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και λειτουργεία άλλων εγκαταστάσεων.