Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος - Ενέργεια

Η εξειδικευμένη ομάδα Μηχανικών της ENVIMA, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς της Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος: