Παραδείγματα Βιομάζας

Γενικότερα ως βιομάζα (υπόστρωμα) σε μία εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Απόβλητα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως μονάδες αγελάδων, μοσχαριών, χοίρων, κοτόπουλων κλπ
  • Ενεργειακά φυτά: π.χ. καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι, σίκαλη βρώμη κλπ
  • Απόβλητα αγροτοβιομηχανικών μονάδων όπως αποστακτήρια, βιοαιθανόλης, ζυθοποιία, εργοστάσια ζαχάρεως, επεξεργασίας κρέατος, κτηνιατρικές και υγειονομικές μονάδες, μονάδες αμύλου, μελάσας και μαγιάς/ζύμης, γαλακτοκομεία/τυροκομεία, εγαταστάσεις αρτοσκευασμάτων, επεξεργασίας φρούτων, παραγωγής κομπόστας, οινοποιεία και επεξεργασίας ιχθύων κ.ά.

Στον Πίνακα παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα βιομάζας, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγή βιοαερίου. Οι τιμές του Πίνακα είναι ενδεικτικές. Ο σχεδιασμός μίας εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούμενης βιομάζας. Επομένως, η ανάλυση δειγμάτων και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών βιομάζας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους σχεδιασμού για την επιτυχημένη λειτουργία μίας εγκατάστασης. Η ENVIMA αναλαμβάνει τη λήψη και την ανάλυση αυτών των δειγμάτων.
 

α/α Υπόστρωμα (είδος βιομάζας) Απόδοση σε Βιοαέριο (m3/ton)
1 Κοπριά βοοειδών 30 – 70
2 Κοπριά χοίρων 30 – 65
3 Κοπριά πτηνών 80 – 135
4 Ενσίρωμα καλαμπικιού 180 – 240
5 Φρέσκα χόρτα 300
6 Τυρόγαλα 50
7 Δημητριακά 500 – 560
8 Κέικ/πολτός φρούτων 70 – 90
9 Πολτός ζαχαρότευτλων 70 – 130
10 Μελάσα 430
11 Αστικά στερεά απόβλητα 250 – 300
12 Δημητριακά μετά την χρήση τους σε αποστακτήρια 40 – 70
13 Δημητριακά μετά την χρήση τους σε αποστακτήρια (Μελάσα) 40 – 70
14 Δημητριακά μετά την χρήση τους σε ζυθοποιία 150 – 170
15 Λίπη 1300
16 Λίπη από λιποσυλλέκτες 250
17 Απόβλητα σφαγείων 300
18 Ριζοπαράγωγα λαχανικά 250
19 Τεχνική γλυκερίνη 500
20 Κατάλοιπα ιχθύων 300

 

Δείτε επιπλέον:

  1. Παρεχόμενες υπηρεσίες από την ENVIMA
  2. Πως λειτουργεί μία εγκατάσταση βιοαερίου
  3. Τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας – Αναμενόμενα έσοδα
  4. Φωτογραφίες στοιχείων εγκατάστασης βιοαερίου
  5. Νομοθετικό πλαίσιο

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε μαζί τη βέλτιστη – οικονομικά και τεχνικά – λύση.