Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η ENVIMA επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές της στον τομέα τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καταρχήν με τη συμμετοχής της στο μετοχικό σχήμα της Βιομάζα Ξάνθης Ενεργειακή Α.Ε. (ΒΞΕ Α.Ε.). Η ΒΞΕ Α.Ε. αποτελεί την ιδιοκτήτρια εταιρεία υπό ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα, εγκατεστημένης ισχύος 1MW.

Επιπλέον σε συνεργασία με διεθνή οίκο, που δραστηριοποιείται σε όλον τον κόσμο, αναλαμβάνουμε και τα ακόλουθα:

 1. Ποιοτική ανάλυση και επιλογή α' υλών
 2. Τεχνικός σχεδιασμός έργου
 3. Τεχνοοικονομικές Μελέτες - Μελέτες βιωσιμότητας (για υπαγωγή σε χρηματοδοτικά εργαλεία: δάνεια, επιδοτήσεις κλπ)
 4. Αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές, ΡΑΕ, ΔΕΗ, οικοδομικές άδειες, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας)
 5. Προμήθεια εξοπλισμού
 6. Κατασκευή
 7. Εκπαίδευση προσωπικού
 8. Ανάληψη λειτουργίας (τεχνική και οικονομική διοίκηση) εγκαταστάσεων βιοαερίου.

Η συμμετοχή της ENVIMA σε ιδιόκτητο έργο πιστοποιεί την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
Δείτε επιπλέον:

 1. Πως λειτουργεί μία εγκατάσταση βιοαερίου
 2. Παραδείγματα βιομάζας (α' ύλη – υπόστρωμα εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου)
 3. Τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας – Αναμενόμενα έσοδα
 4. Φωτογραφίες στοιχείων εγκατάστασης βιοαερίου
 5. Νομοθετικό πλαίσιο

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε μαζί τη βέλτιστη – οικονομικά και τεχνικά – λύση.