Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Τα στελέχη της ENVIMA διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ήδη από το 2000 μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (εθνικά και διεθνή), και την εργασία στα μεγαλύτερα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ελλάδας.

Τα στελέχη της ENVIMA συνεργάζονται και με την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), που είναι Επιστημονικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, η ENVIMA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνει:

  • Ερευνητικά έργα - συνεργασίες
  • Εκπόνηση σχεδίων και μελετών διαχείρισης αποβλήτων (αστικών, βιομηχανικών, επικίνδυνων, ιατρικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών κλπ)
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων.
  •  Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (κάδοι, container κλπ)

Σε επιστημονικό επίπεδο, τα στελέχη της ENVIMA έχουν να επιδείξουν σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.