Διαχειριστικά Σχέδια Αποβλήτων

Προκειμένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία, όλοι οι παραγωγοί αποβλήτων, υποχρεούνται στη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων. Τα Σχέδια υποβάλλονται μία φορά, ενώ οι Εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, με στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος.

Η ENVIMA, χάρη στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, αναλαμβάνει τη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων και των Ετήσιων Εκθέσεων.

Επιπλέον, αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της επιχείρησής σας, η ENVIMA παρέχει τη δυνατότητα αναθεώρησης της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και μελέτης και σχεδιασμού για τη βελτίωσή της, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Διαβάστε τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ:

α. 132496/3628 (5/10/2005)
β. 172509/4266 (2/10/2007)