Προϊόντα

Η ENVIMA αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της αγοράς και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες της σε αυτές, προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της εμπορίας, εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων και προϊόντων διαχείρισης λυμάτων αστικής/οικιακής, εμπορικής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής φύσεως. Έτσι,  αποτελεί τον τοπικό αντιπρόσωπο στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη της Διαλυνας Α.Ε.-Τεχνολογία Περιβάλλοντος.
Το φάσμα των προϊόντων της περιλαμβάνει:

Τα προϊόντα της βρίσκουν εφαρμογή σε:

- Μεμονωμένες κατοικίες - Σχολεία
- Συγκροτήματα κατοικιών -  Εστιατόρια
- Οικισμούς - Χώρους στάθμευσης οχημάτων
- Ξενοδοχειακές μονάδες - Κατασκηνώσεις - Πρατήρια καυσίμων
- Κτίρια γραφείων - υπηρεσιών - Όπου αλλού παράγονται αστικά λύματα, 
    εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά

Ωφεληθείτε από τα ιδιαίτερα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των υδάτων και του ευρύτερου περιβάλλοντος:

  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
  • Εύκολη λειτουργία και παρακολούθηση
  • Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης - Μικρές ανάγκες απομάκρυνσης ιλύος (λάσπης)
  • Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
  • Χωρίς οσμές
  • Μικρές ανάγκες σε έκταση για την εγκατάσταση - Υπόγεια τοποθέτηση

Η ENVIMA μπορεί να αναλάβει και την υποστήριξη των σχετικών αδειοδοτήσεων μέσω της εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπου αυτό απαιτείται.