Αίτηση Προσφοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
κάτοικοι
κάτοικοι
κλίνες
κλίνες
άτομα
άτομα
εργαζόμενοι
εργαζόμενοι
άτομα
άτομα
καθίσματα
καθίσματα
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ
m
m
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ