Επεξεργασία λυμάτων

Σε συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., σας προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων compact βιολογικών καθαρισμών και προϊόντων επεξεργασίας λυμάτων.

Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από την απλότητα λειτουργίας,το χαμηλό λειτουργικό κόστος και τις μικρές ανάγκες σε συντήρηση. Για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των μονάδων compact βιολογικών καθαρισμών, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τη συντήρηση και τη λειτουργία τους!

Μπορούν να εγκατασταθούν για την επεξεργασία λυμάτων από ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις, μεμονωμένες κατοικίες και οικισμούς, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κτίρια υπηρεσιών/ γραφείων/ εκπαιδευτηρίων, εστιατόρια και κάθε εμπορική εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει κουζίνα, χώρους στάθμευσης οχημάτων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Για μια σύντομη παρουσίαση των προϊόντων κάντε κλικ εδώ.

Για μια αίτηση προσφοράς κάντε κλικ εδώ.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας κάντε κλικ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα προϊόντα μπορείτε να δείτε παρακάτω. Για να κατεβάσετε τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων κάντε κλικ εδώ.

COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ADVANTEX® ΦΙΛΤΡΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΕΚΡΟΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
EKOL ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ
ΒΙΟ - KINETIC® ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΙΦΩΝΕΣ
    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΛΥΒΑΝΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΡΙΣΜΟΥ
    ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
       
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ    
DAF    
ΒΙΟ - DYNAMIC    
ΛΙΠΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ - ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ    
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ORES    
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤHΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ MOBILAP    
BIO - GEM®    
       

 

COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

 
ADVANTEX®

Οικολογικός βιολογικός καθαρισμός για κατοικίες, ξενοδοχεία και οικισμούς.

 • Τριτοβάθμια εκροή (BOD5 και S.S. < 5 ppm)
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Χωρίς οσμές και θόρυβο
 • Χωρίς παραγωγή λάσπης
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για λειτουργία και συντήρηση.
 • 8-ετής εγγύηση: η μεγαλύτερη της αγόράς.
 • Αναλαμβάνουμε συντήρηση για τουλάχιστον τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας της μονάδας.

Εδώ μπορείται να δείτε μια σύγκριση του ADVANTEX με συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος.

Διαβάστε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Advantex.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε:
α) Σύντομη Οικονομοτεχνική Έκθεση Κόστους Εγκατάστασης και Λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού AdvanTex.
β) Σύντομη Οικονομοτεχνική Έκθεση Λειτουργικού Κόστους AdvanTex.

Ενδεικτικά έργα...

ADVANTEX AX20-RT: Ένας ολοκληρωμένος βιολογικός καθαρισμός έτοιμος για εγκατάσταση και χρήση.

Δείτε περισσότερα...

  Αρχή
   
EKOL

Xρησιμοποιούνται για την επεξεργασία λυμάτων από μεμονωμένες κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία αλλά και μικρούς οικισμούς.

 • Μονάδες αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με βιορότορες.
 • Αξιόπιστες και ασφαλείς για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 • Δευτεροβάθμια εκροή  (ΒOD5 < 20 mg/l και S.S. <35 mg/l).

Δείτε περισσότερα...

  Αρχή
   
ΒΙΟ - KINETIC®

Eγκαθίσταται μετά από τη σηπτική δεξαμενή ή μετά από δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία (π.χ. ένα συμβατικό σύστημα παρατεταμένου αερισμού) και λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ως:

 • Σύστημα συγκράτησης - απομάκρυνσης στερεών
 • Σύστημα εξισορρόπησης και διήθησης της εκροής
 • Πρόσθετη (τριτοβάθμια) βιολογική επεξεργασία
 • Σύστημα χλωρίωσης και απολύμανσης εκροής.

Δείτε περισσότερα...

  Αρχή
   
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
   
ΦΙΛΤΡΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΕΚΡΟΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (BIOTUBE® EFFLUET FILTERS)
Φίλτρα εκροής που τοποθετούνται στην έξοδο της σηπτικής δεξαμενής και δεν επιτρέπουν τη διαφυγή αιωρούμενων στερεών και λιπών.
  Αρχή
   
ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (BIOTUBE® PUMP VAULT)
Φίλτρα εκροής με θάλαμο αντλιών τα οποία είναι ιδανικά για κατακράτηση στερεών και άντληση μεταφορά της εκροής από σηπτικές δεξαμενές (σε μεγάλες αποστάσεις ή υψόμετρα) προς βιολογικούς καθαρισμούς ή προς δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση ή προς υπεδάφια συστήματα διάθεσης λυμάτων.
  Αρχή
   
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΙΦΩΝΕΣ
Χρησιμοποιούνται για την εκκένωση μιας δεξαμενής με σταθερή παροχή και ομοιόμορφη διανομή, για επεξεργασία λυμάτων ή για άρδευση νερού. Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόνο με βαρύτητα.
  Αρχή
   
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΛΥΒΑΝΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Λειτουργεί υδραυλικά, χωρίς ρεύμα, με την πίεση του νερού και κατευθύνει τη ροή σε διαφορετική έξοδο κάθε φορά με την εκκίνηση της αντλίας. Βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα άρδευσης, σε συστήματα υπεδάφιας διάθεσης που λειτουργούν υπό πίεση και σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων όπως τα βιολογικά αμμόφιλτρα και χαλικόφιλτρα.
  Αρχή
   
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΗΣ
Χρησιμοποιείται σε βιολογικούς καθαρισμούς, χαλικόφιλτρα, αμμόφιλτρα και γενικά βιολογικά φίλτρα με πληρωτικά υλικά (Trickling Filters), όπου έχουμε ανακυκλοφορία και μερισμό της εκροής.
  Αρχή
   
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Έχουν κατασκευαστεί και τροποποιηθεί κατάλληλα για εφαρμογή σε επιτόπια συστήματα διαχείρισης και χρήση ως αντλιοστάσια, σηπτικές δεξαμενές και δεξαμενές τροφοδοσίας των AdvanTex.
  Αρχή
   
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
   
DAF
Είναι μια μονάδα φυσικοχημικού διαχωρισμού και αφαίρεσης κολλοειδών ουσιών, λαδιών, λιπών, γαλακτοποιημένων λαδιών, ινών και στερεών. Το σύστημα είναι κατάλληλο για την επεξεργασία των αποβλήτων από σφαγεία, διυλιστήρια, βαφεία, χημικές βιομηχανίες, βυρσοδεψία, επεξεργασίας γαλακτοποιημένων λαδιών, τυροκομικές και γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις. Η δεξαμενή της μονάδας είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.

Δείτε περισσότερα...

  Αρχή
   
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΒΙΟ - DYNAMIC

Με ταμπλέτες. Χρησιμοποιούνται  για εγγυημένη, αποτελεσματική, οικονομική, απολύμανση πόσιμου νερού ή λυμάτων χωρίς ρεύμα, αυτόματα ρυθμιζόμενοι και πλήρως αναλογικοί.

Δείτε περισσότερα...

  Αρχή
   
ΛΙΠΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ - ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
   
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ORES
Είναι κατασκευασμένοι για το διαχωρισμό λαδιών - πετρελαιοειδών από υγρά απόβλητα, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων. Τοποθετούνται κάτω από δρόμους, χώρους στάθμευσης, ή χώρους πρασίνου. Ιδανικοί για επεξεργασία απόνερων από λεβητοστάσια και μηχανοστάσια και για καθαρισμό σεντινόνερων και νερών από πλυντήρια αυτοκινήτων.
  Αρχή
   
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤHΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ MOBILAP

Aπομακρύνει έως και 32 κιλά λιπών - ελαίων σε μια ώρα, και είναι ιδανικός για κάθε εμπορική εγκατάσταση που περιλαμβάνει κουζίνα.

 • Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
 • Είναι μικρός σε μέγεθος, αθόρυβος και δεν εκλύει οσμές
 • Είναι εύκολος στην εγκατάσταση
 • Αντέχει σε υπερφορτίσεις
 • Είναι κατασκευασμένος από υλικά που αντέχουν στη διάβρωση.

Δείτε περισσότερα...

  Αρχή
   
BIO - GEM®
Eίναι ένα  μίγμα ενζύμων για τη διάσπαση λιπών και ελαίων σε αποχετεύσεις, βόθρους, και βιολογικούς καθαρισμούς. Χρησιμοποιείται και για την αποκατάσταση της απορροφητικότητας σηπτικών βόθρων. Είναι πολύ αποτελεσματικό, φυσικό και φιλικό στο περιβάλλον, δρα σε αναερόβιες ή αερόβιες συνθήκες και εξαφανίζει τις οσμές.
  Αρχή