ΒΙΟ-KINETIC®

Eγκαθίσταται μετά από τη σηπτική δεξαμενή ή μετά από δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία (π.χ. ένα συμβατικό σύστημα παρατεταμένου αερισμού) και λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ως:

  • Σύστημα συγκράτησης - απομάκρυνσης στερεών
  • Σύστημα εξισορρόπησης και διήθησης της εκροής
  • Πρόσθετη (τριτοβάθμια) βιολογική επεξεργασία
  • Σύστημα χλωρίωσης και απολύμανσης εκροής.

Δείτε περισσότερα...