Προφίλ

Η ENVIMA ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 από συνεργαζόμενα τεχνικά γραφεία Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με όραμα τη διαμόρφωση μίας αναπτυσσόμενης, δυναμικής και ευέλικτης ομάδας εξειδικευμένων ατόμων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μηχανικού.

Στόχος της ENVIMA είναι η παροχή σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα έργων και δραστηριοτήτων.

Η άριστη επιστημονική και υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών της ENVIMA, εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, υπό τη σκοπιά της ρεαλιστικής εφαρμογής, των αναγκών των πελατών και της προσαρμογής σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η ENVIMA αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και πολυπλοκότητα της αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων, επιδιώκει συνεχώς τη συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.