Στελέχωση

Κητής Κωνσταντίνος
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.
M.Eng Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων
Μέλος ΤΕΕ - Α.Μ.: 102804
Μελετητής 27Α - Α.Μ.: 19738

 

Ντόντης Γεώργιος
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Δ.Π.Θ.
Μέλος ΤΕΕ - Α.Μ.: 110664

 

Ντόντης Χρήστος
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.
M.Eng Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων
Μέλος ΤΕΕ - Α.Μ.: 102807
Μελετητής 27Α - Α.Μ.: 19942