Τεχνική Τεκμηρίωση

​Στη σελίδα αυτή μπορείτε να διαβάσετε σύντομους οδηγούς αναφορικά με ζητήματα της επεξεργασίας λυμάτων, παρουσιασμένα όμως με πρακτικό τρόπο, που θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους και στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση των λυμάτων που προκύπτουν από τα έργα και τις δραστηριότητές σας.